شش غزل‌واره از اسماعیل خویی با صدای خودش

0
48

غزل‌واره ۱:

 

غزل‌واره ۲:

 

غزل‌واره ۳:

 

غزل‌واره ۴:

غزل‌واره ۵:

غزل‌واره ۶:

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here