شاعران نمی‌میرند ـ شعری از م. روان‌شید

0
26

شاعران نمی‌میرند

 

مرگ

با شاعری که بر اریکه خوابیده است

رفتارِ مشروطی دارد

زیرِ بازویش را میگیرد به آرامی

به جسمی که ساکت است

سلام میکند

کنارِ شانهاش میایستد

و آرام

زمزمه میکند:

برویم

ادامه بده

عبور کن

شاعران نمیمیرند…

…..

 

م.روانشید

6 مارس 2014 15 اسفند 92

یورن ـ سوئد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here