مناظرۀ مولانا و بهلول در آستانۀ عید نوروز _ اسد رخساریان

0
25

مناظرۀ مولانا و بهلول در آستانۀ عید نوروز

………………

 

گفت مولا آن بزرگ استا­د

عید برعاشقان مبارک باد!

گفت بهلولِ عصرِ کامپیوتر

برفقیران و بیچارگان هم باد!؟

 

نکند چون بهار می­آید

کمبزه با خیار میآید؟

بهر بیچارگانِ لخت و پتی

ازهوا کت و شلوار می­آید؟

 

نکند رنجِ ما همه رَپَتو!

گرسَنه یا گدا همه رپتو!

صلح و آرامش و فراوانیست!

مملکت­­دزدها همه رپتو!

 

نکند حاکمان، وزرا، رؤسا

گشته­اند عابد و مسلمانا؟

خونِ مردم دگر نمی­ریزند،

استخوان، گیر، لای دندانا؟

 

گفت مولا عارفِ خندانم

هی بگو، هی بگو پسرجانم

من­که این چیزها نمی­بینم

من­که این قصّه­ها نمی­دانم.

 

عید بر دل­آشفتگان خجسته لقا

برهمه عاشقان خجسته­لقا

در روند و شوندِ بهار

بانگِ آزادگان خجسته­لقا.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here