چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

0
25

 

دلم به دردآمدگاه که دیدم :دوباره جنگ برادرکشی

رخ داده وگلوله‌هایی که می بایست به سینه‌ی دشمن

اصابت کند سینه‌ی مرمرین بهترین فرزندانمان را

می‌درد وخنده بر روی دشمنان‌مان می‌نشانند.کاش به

جای گلوله گل شلیک می‌کردیم و تمام کیله‌شین و

قندیل را سرشار از بوی آلاله و نسترن می‌کریم .

…………………………………………………..

1-

برگهای درخت!

چه غم انگیز

درین بهاردل انگیز

به زردی گراییدند

گاه که دیدند:

دسته ی تبر…

از«خودشان»است؟!

…………………………………………………

2-

قدر همدیگر را بدانیم:

چنانکه رفتیم

دیگر هرگز

برنخواهیم گشت؟!

…………………………………………………

3-

کبوتری

درمیدان جنگ

صلح را

به تصویر می کشید

و پیشمرگ مجروح‌ای

واپسین نگاه‌اش را

به کبوتر می‌بخشید؟!

………………………………………………

4-

تیری که…

به پرنده

اصابت نکرد

شادی کنان

به زمین افتاد؟!

……………………………………………..

5-

کبوتران را کشتند

من به حال آسمان گریستم

که این آسمان گلگون

چگونه پرواز این کبوتران را

ازخاطره آبی‌اش بر می‌دارد؟!

…………………………………………..

6-

از درخت پرسیدم:

از چه اندوهگینی…

گفت:

از اینکه از من

دسته‌ی تبری راساخته‌اند؟!

………………………………………..

7-

به چشمان مردمم

نگاه می کنم

آه!

انگار نگاهشان

دوستانه نیست

نکندباز

دشمن در نگاه‌شان

لانه کرده؟!

………………………………………..

8-

جنگ بود

پرنده‌ی سپید

در آسمان میدان نبرد

پر گشود

مرا دید و گفت:

اگر دل هر پرنده‌ای رابشکافی

بر آن نوشته می‌بینی:

جنگ هرگز..هرگز

صلح آری…اری

به خدا دست نگهدارید

این راگفت :

و به دور پرید

نگاه پژواک صلح‌اش

در میان انبوه اتش و دود ناپدید شد؟!

………………………………………….

10-

کفش های پیشمرگه ی شهیدی

حکایت راه های نرفته را

برایش تعریف می کرد

……………………………………….

11-

ساعت مچی پیشمرگه ی شهیدی را دیدم:

که هنوز

عقربه‌هایش تیک تاک می کرد

……………………………………….

12-

درختی می گریست

که هنوز

ازدرختهایش

دسته ی تبرمی سازند؟!

…………………………………………..

13-

گلوله که به سینه گل

اصابت کرد

بهار قهر نمود

و پاییز شادی کنان

از راه رسید؟!

…………………………………………

14-

رگبار مسلسل

که بر دشت لاله‌زار چکید

گلها فریاد برآوردند:

پس رویش ما گل‌ها

چه می‌شود؟!

…………………………………………

15-

جنگ برادرکشی که شد

چهارگل!

ازچهارگلزار

از شرمساری سرشان را

به پایین انداختند

و بلبل در سپیده دم بهاری

کرد شیون و زاری؟!

…………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here