شورشی در قرنطینه ـ علی رسولی(اورست)

0
10

(تقدیم به شاهرخ زمانی ها)

…………………………………

 

آینه بود شکست

یا واقعیت دروغ می گفت.

چشم های تو بود که دیگر ننگریست

یا جهان نابیناتر از ما بود.

کشتزار سوخت

یا دست های تو دیگر بخشنده نبود

یا که گندم نان نشد.

نان پختن نیازمند لبخندت بود.

 

قدم ها  اتمام یافتند

یا کوچه قبای کوتاهی پوشید.

 

یک خشم مانده در خاطره ات

یک ستاره مانده در سنگرت

یک پرچمِ سرخ چکیده از تنت.

 

و از همه زیباتر

یک مانیفست در کلماتت:

«کارگران جهان متحد شوید»

 

 

 

www.alirasoli.com

www.facebook.com/ali1917

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here