اطلاعیه کانون نویسندگان ایران “در تبعید”: خاموشی ِهما ناطق

0
10

پژوهشگر برجسته تاریخ ،ادیب و نویسنده وهنر شناس ، بانویی  پیشرو، پرشوروجسورو پر تحرک از میان ما رفت.

هما ناطق عمر پُربار خود را صرف پژوهش و تدریس تاریخ ایران کرد که نتایج کار پرارج او دست یافتن به زوایای تازه ای از تاریخ دویست ساله ایران است، زوایایی که بر پاره ای ناروشنایی های رویدادهای این دوره تاریخ روشنی افکنده و چشم انداز تازه ای را گشوده است

هما ناطق روشنفکر و محقق آزاده و ترقی خواهی بود که کارش تنها غرقه شدن در کتاب ها خلاصه نمی شد. او در صحنه عمل هم حاضر بود و همدست مردمان، علیه استبداد ِ آزادی ستیز و فرهنگ گریزـ چه در دوره ستمشاهی و چه در برابر ارتجاع حاکم ـ می ایستاد.

او باورش رابه آزادی ِ بدون حصرو استثنای اندیشه و بیان و قلم، و مخالفت اش را با خودکامگی و استبداد درهر شکل آن، هرگز پنهان نمی کرد، چه در کلاس های درس، چه در آثار مکتوب و چه در سخنرانی های پر شورش در آستانه انقلاب.

هماناطق در کانون نویسندگان ایران هم برابرجریان فشارهای عوامل یا هوادار رژیم اسلامی با بی پروایی تمام از باورها یش در دفاع آزادی قلم و علیه سانسور پای می فشرد

دراواخردوره دوم فعالیت کانون که مصادف با سرکوب سال شصت بود، هم زمان بایورش سرکویگران حکومت اسلامی به محل رسمی کانون ومصادره اسنادش، هیئت دبیران وقت برای مبارزه با سانسور و سرکوب ، جلسات مخفی بر گزارمی کرد.هما ناطق عضو هیئت دبیران کانون، با استواری تمام دراین جلسات شرکت می کرد و مسئولیت ها و ماموریت های اصلی را می پذیرفت .درآن روز های سیاه کشتار و بگیر وبه بند سال شصت، نه تنها فعالین سیاسی که بسیاری از خانواده اهل قلم هم ناچار به خروج از کشور شدند.

هما ناطق در همان روز های نخستینِ خروج اجباری از ایران، با همراهی  شماری از اعضای کانون که چون خوداو به تبعید گرفتار آمده بودند، در ادامه تلاش هایشان در ایران ، کانون نویسندگان ایران ” در تبعید ” را بنیان نهادند. هما ناطق بااولین اتنخابات، درهیئت سه نفره دبیران کانون به همراه زنده یاد غلامحسین ساعدی و نعمت آزرم گزین شد و در تدوین منشور و اساسنامه کانون نقش اساسی به عهده گرفت

کانون نویسندگان ایران ” در تیعید ” از خاموشی همکار ارجمند خود هما ناطق ،اندوهگین است، تلاش های پر ثمر او را در همه حوزه ها ارج می نهد وبه وابستگان ، بویژه فرزندان نازنین و جامعه بزرگ اهل قلم وهمه آزادی خواهان، تسلیت می گوید.

بی گمان هما ناطق در آثار ارزنده اش زنده است و نام و یاد و یادگار های خلاقانه پژوهشی اش هماره ماندگارخواهد ماند.

 

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”

چهارم ژانویه ۲۰۱۶/ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here