شقایقِ سنگی ـ غزلی از شیرین رضویان(به زنان مبارز و شجاع ایران)

0
19

به زنان مبارز و شجاع ایران ، روز جهانی زن خجسته باد

 

شقایق سنگی

——————-

منم شقایق سنگی، ظریف و سخت و صبور

به روی کوه حوادث که زادگاه من است

 

نه باکی از خس و خاکم نه ترسم از توفان

که سنگ بودن من بهترین پناه من است

 

زبس که باد حوادث وزید بر سر من

ز تازیانهی توفان که قامتم را دوخت

 

زداغ مفرط خورشید بر ظرافت برگ

که بی تعارف و پوزش دمید و جانم سوخت

 

چنین که سنگ سرشت آمدم به گاه نبرد

زنی به شور و شهامت سر از هزاران مرد

 

دمیده بر گذر صخره سار آینده

جبین روشن سنگی من سرشته ز درد

 

خرد لباس من ست و کلاهخود سرم

خرد چو مرکب رهوار و نیزه و سپرم

 

به خود مبال تو ای کوهسار حادثه‌ها

اگر تو سخت و سترگی من از تو سخت ترم

——————-

شیرین رضویان

لندن ۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here