ماهی شدی بچه؟  حسن حسام

0
37

به دیلان و بیشمار کودکان قربانی

درجنگ کثیفی که ربطی به مردمانش ندارد

……………………………………………..

رفتی به اعماق

تر گشته و بر گشته ای باز

ای بچه ی تُخس؟

پس خواهرت کو

دیلان شیطان!

با هم مگر آنشب نرفتید

در آنشب تار

خیزاب بازی

بر پشت طوفان؟

جا قحط بود آخر

پسر جان !

از کوسه و عفریته های آب

و از نهنگ ودیو جادوگر

از باد وتاریکی و در یای هراس آور

نترسیدید؟!

*

از بمب ترسیدیم آقا

از یکسر و دو گوش ها *

از بچه خواران

از خون و ازآوارترسیدیم

آقا

ماهی شدیم ودر پناه آب

رفتیم بی تاب

تا کهکشان های پُراز آبی

تا موج ها واوج ها

دربازی خیزاب ،

گشتیم درخواب

و خواهرم

در این میان گُم شد

من ماندم و این ماسه زاران

لالایی ِ یکریزباران

دریای آرام

و ساحل ِ رام

 

………………………………………………………………………………

یکسرو دوگوش کنایه به انسان است و برای ترساندن بچه ها بکار می رود

 خاک بسم بچه بهوش آمده: بخواب ننه یه سرو دو گوش آمده..

از شعر زیبا ی « روسا و ملت » اثر دهخدا..                                                    

                                            

24/04/2016

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here