چند شعر از: سید میثم آقا سید حسینی

0
39

نه بی تو این تنم آرام گیرد
نه بی تو جان مستم جام گیرد
نه بی تو مست این باده فروشم
نه بی تو از کسی تن کام گیرد
……………………………….
نه از مست و نه از هوشیار ترسم
نه از آن یار خوش رفتار ترسم
از آن ترسم که باشد در قضاوت
ز حصر و دار و از سنگسار ترسم
………………………………

سکوت می‌شوم آهسته در خیال شما
و نرم می‌شکنم نرم همچو بال شما
قصیده ای به بلندای ابر و باران هاست
دلی که می‌شکند وقت وصف حال شما
در مقام اهالی قلم که با فراق بال می‌نویسند
…………………………………

می‌ترسم
از همه ی آنان
که در ترافیک زندگی
به چراغ سبز
امامزاده ها اقتدا می‌کنند
می ترسم
از همه ی انان
که در ترافیک بندگی
به امام جماعت
محراب‌ها اقتدا می‌کنند
می‌ترسم
از همه‌ی آن‌ها
که در اوج لودگی
به سنگسار
و چوبه دارها اکتفا می‌کنند ….
 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here