اخبار کتاب: به‌زودی دو مجموعه شعر از تاراز(امین افضل‌پور) در کشور سوئد منتشر می‌شود.

0
27

اخبار کتاب

به‌زودی دو مجموعه شعر از تاراز(امین افضل‌پور) در کشور سوئد منتشر می‌شود.

پیش از این از تاراز مجموعه شعر «خواهرز» توسط نشر کتاب ارزان در سوئد منتشر شده بود و هم‌اکنون «بنیاد فرهنگی اندیشه‌و‌قلم» در تدارک انتشار دو مجموعه شعر به نام‌های «پی‌غم‌بر» و «نَه ما زِ جماعت» از این شاعر جوان است.

 

قابل ذکر است بخشِ کوتاهی از مجموعه شعرِ «نه ما ز جماعت» تحت عنوان شعرهای کارگری، نگاهِ متفاوتی به مقوله‌ی شعر در تصاویرِ کارگری دارد که می‌تواند تحتِ عنوانِ «شعرهای کارگری» مقوله‌ای قابلِ اعتنا و تازه‌ در شعر باشد.

 

شعری از مجموعه‌ی «نه ما ز جماعت»:

 

گاهی

شکست عشقی

بی‌ربط نیست به مسایل کاری.

ندیده‌ای

کارگری که از چشم ساختمانی افتاده باشد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here