بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید به مناسبت سال نو میلادی

0
32
فرارسیدن سال نو میلادی ۲۰۱۷ را به همۀ مسیحیان، به ویژه به هم میهنان مسیحی مان شادباش می گوییم و امیدواریم که در سال جدید شاهد صلح و آرامش در سرتاسر جهان باشیم.
انجمن قلم ایران در تبعید، در آستان سال نو میلادی، همچنان بر حق آزادی اندیشه و بیان بی حد و حصر و استثنا که مهمترین حقوق انسانی ست، پای می فشارد و آرزومند آن است که هیچ فرد و گروهی به دلیل بیان اندیشه و کنش فرهنگی، هنری و اجتماعی مورد آزار و شکنجه و پیگرد قرار نگیرد.
هم میهنان، سال نو را با این امید آغاز کنیم که سایۀ شوم جمهوری جهل و جنون و جنایت، عمر این حکومت آزادی کش و اندیشه سوز به پایان محتوم خود برسد و همگان بتوانند در فضایی سرشار از آزادی و بهروزی و خوش زیستی در کنار یکدیگر به سر برند. با این امیدهاست که انجمن قلم ایران در تبعید تلاش خواهد کرد که در سال نو ۲۰۱۷ میلادی، با کوششی فراتر از پیش، گام هایی به سوی آزادی، شادی و رهایی از قید و بندهای اختناق، سانسور و عقب ماندگی های فرهنگی بردارد.
آرزومند شادی و شادزیستی همۀ هم میهنان، به ویژه  هم میهنان مسیحی مان هستیم.
شاد و پیروز و سربلند باشید،
انجمن قلم ایران در تبعید
۳۰ دسامبر ۲۰۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here