بیانیه انجمن قلم ایران (در تبعید) بر مرگ على اکبر هاشمى رفسنجانى

0
44

اکبر هاشمى رفسنجانى، یکى از بزرگ‌ترین دشمنان اهل قلم ایران، یکى از آمران قتل‌هاى زنجیره‌اى درگذشت.

او یکى از از بنیانگزاران و ستون‌هاى اصلى حفظ نظام جمهورى جهل و جنون و جنایت بود، و در تمام دوران مسئولیتش اهل قلم و بویژه کانون نویسنگان ایران در همه تنگناهاى ممکن قرار گرفتند. پیامد سیاست‌هاى ایشان، به کشتار اهالى اندیشه و قلم انجامید؛ محمد مختارى، محمد جعفر پوینده، زال‌زاده، فیروز دوانى، سعیدى سیرجانى، میر علایى و… گوهرهایى بودند که جامعه ایرانى براى همیشه از دست داد و بسیارى از اندیشه پردازان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان عرصه‌هاى گوناگون هنر وادار به ترک خان و مان و زادگاهِ زایش هنرى خود شدند.

هنر مرگ را برنمى‌تابد، اما انجمن قلم ایران (در تبعید) آرزومند شکوفایى زندگانى براى یکایک افراد جامعه ایران است. چنین باد!

انجمن قلم ایران (در تبعید)

نهم ژانویه ٢٠١٧

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here