چهار شعر از ژوزپه اونگارتی بر گردان از فریار اسدیان

0
32


سربازان

1918

 

 

ژوزپه اونگارتی  Giuseppe Ungaretti

(از ایتالیایی به آلمانی: اینگِبورگ باخمن)

برگردان: فریار اسدیان

 

چنان

چون در پاییز

بر درخت

برگ و برگ

 

 

 

خوابیدن

1917

 

این سرزمین

که به ناز آرمیده است

می خواهمش

همسان کنم

با پیراهنش

از برف

سان مارتین دلکارسو

1916

 

 

از این خانه ها

هیچ نمانده است

مگر یک چند

تکه پارۀ دیوار

 

از آن همه بسیاران

که با من بودند

نه حتا

آن همه بسیار مانده است

 

در دل اما

کمبودِ چلیپایی نیست

 

این است دل من

ویرانه ترین سرزمین

 

 

 

 

امشب

 

تارمی ای از باد

تا تکیه گاهی باشد امشب

برای اندوه من

 

ورسا Versa 22 ماه می 1916

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here