شعری تازه از احسان حقیقی

0
8

 

(خواب های سرگردان)
خوابِ مادرم پشت  دیوار ویزا ماند
خواب  تو  خواب ماند  و از قطار شهر من جا  ماند
خواب من
سپیده دمان،خسته،
نومید از جُستن  خانه ی خالی خیالی
به تختخوابم برگشت!
احسان  حقیقی (پاتوره)
کاسل  ۱۹  آپریل  ۲۰۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here