ونوس:  فدریکو گارسیا لورکا
برگردان آزاد: علی اصغر فرداد
دوشیزه مُرده
غنوده در صدف بستر
برخاست در نور جاودان
بی نسیم و شکوفه ای.
جهان خم شد از پنجره
و نظر کرد مرگ بی انتها را.
عشق
با موهای ریخته
می چروکید
در ملافه های سپید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here