شعر تازه یی از حسن حسام

0
36

برای محمود صالحی و رضا شهابی و همه پرومته های در زنجیر
حسن حسام
این جا برقص …

پیرِ ما گفت :
به جز
زنجیری بر دست و پای
سهمی نداری
امیر ِجدید !*
پس ،
دست افشان و پای کوبان
برقص
در میانه ی مستان
و آواز تهی دستان
سرنوشت خونبارت
به جبر تاریخ
چنین رقم خورده است :
پیکار و دادخواهی
با آواز بی کرانه ی گسستن ِ زنجیر
در دادگاهی که نویی
امیر ِ جدید !
*
پیرِ ما گفت :
کار ،
کار ِ دانایی ما نیست
ساز ِ سرنوشتت را
تاریخ می نوازد
تاریخ بیقراری ها
تاریخ ِ داد و ستد
تاریخ ِ دهان های گرسنه
تاریخ ِچشم های خیس ِ حسرت بار،
در افقی گُم
تاریخ ِ کودکان کار
ومردمان بیکار
تاریخ ِروئیاهای بزرگ
وآرزو های له شده
تاریخ ِ رنج و کار
و قتلگاه ِ مردم هشیار
*
پیرِ ما گفت :
گل همین جاست
این جا یرقص
امیر ِ جدید !
حلاج وار
حتی ،
درپای دار
————————————
۱۱/۱۰/۲۰۱۷ – پاریس
*خطاب آنتونیو گرامشی است به کارگران ؛ طبقه ای که سرنوشت محتومش ورق زدن تاریخ است تا جهانی نو

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here