برگردان شعری از خیمنس به فارسی از ناصر فرداد

0
39

سنگ امروز را رهایش کن

خوان رامون خیمنس

ترجمه از ناصر فرداد

 

 

سنگ امروز را رهایش کن.

فراموشش کن و بخُسب. اگر که نور باشد،

فردا دوباره بازش خواهی یافت

پیش از سپیدۀ صبح، در هیئت خورشید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here