سروده ئی از علی کامرانی در نکوهش سانسور

0
51

در نکوهش سانسور و کارگردانان آن ، از دیروز و هنوز و تا همیشه

نه؛

واژه هارا نکشید

واژه ها جان دارند

واژه وقتی به شهادت برسد

عشق و اندیشه و آزادی هم خواهد مرد

و تهی خانه ی نفرت جای آن را پر خواهد کرد

واژه وقتی به شهادت برسد

انسان هم خواهد مرد

واژه های بی جان

بی جانی می بارند

حیرانی می کارند

رخوت اینجا خواهد روئید

 

نه؛

واژه هارا نکشید

واژه هارا باید شست

باید از گرد و غبار واژه

خستگی را روبید

نه؛ واژه هارا نکشید

واژه هارا به تفرج ببرید.

علی کامرانی       فرانکفورت

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here