برگردان شعری از آنتونیو ماچادو/ناصر فرداد

0
128

آن میدان یک برج داشت

آنتونیو ماچادو

ترجمه: ناصر فرداد

 

آن میدان یک برج داشت

برج یک بالکن

بالکن یک زن

زن یک گل سپید در دست

یک مرد آمد

  • آخر چرا آمد؟  –

و میدان را با خود برد

با برج و با بالکن اش

با بالکن و زنش

با زن و گل سپیدش!

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here