آوای شب شکن شعری تازه از حسن حسام

0
57
آوای شب شکن
شعر جدید حسن حسام

شب دراز به حافظ دلا پیام رسان
که فال باز کند صبح را غزل خوانان

چه مرگ زاست شب هول در سیه کاری
جوان کُشست و جهانی زجور او گریان

شکنج ِ گیسوی دلدار نیست این شب تار
شب است وُ رهزن فردا و قاتل انسان

زلال عاطفه را دشمن است این بیداد
بسیج کن همگان را ، جهان بپاخیزان

بزن به اهرمنان تیغ تر ، سکوت مکن
مده مجال به دیوان و آدمی خواران

غریق شوکت عشقیم و پرده دار دلیم
شرار و شاعر و شوریده ایم و شب سوزان

بزن به طبل سفر ای رفیق راه سحر
که عطر باغ بهاری شود ، جهان خندان

شب یلدای ۱۳۹۵
پاریس

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here