سروده یی تازه از ناصر فرداد

0
38

شبی عمیق و جشنی خاموش!

ناصر فرداد

 

اینجا،  این سوی جهان

دهکده ای است کوچک

محصور کوه های بلند

سایه های ابدی

و آبشاری فسفرین.

 

در اعماق دره

کلبه های عشق در هم تنیده اند

دکانی کوچک سو سو می زند

و در پس  پنجۀ خشکیده درخت کهن

ماه کامل می شود.

 

گرداگرد درخت،  پهلوانان

آیین باستانی خود را پاس می دارند

پسران به بازوان پدران خود می بالند

و در  نسیمی خوش

عشوه دخترکان  غَنج می زند

و بر تنها میدان دهکده می وزد،

برگ خشک و پنبه و باد!

 

۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here