ناصر فرداد فوئنته واکه رُس

0
18

فوئنته واکه رُس

 همین جا بود،

همین جا

که اشک ماه بر خاک غرناطه

فرو چکید،

آه خنیل و  خروش دارو *

به هم آمیخت،

زمین از پهلویی به پهلویی غلطید  

و از ساقۀ نیلوفر

پسری جوانه زد

که قدیسان

نامش را فدریکو نهادند.

 

سرتاسر آندلس گُل افشان شد،

کرم های حقیر پیله از تن بکندند،

پروانه گان

بر دشت سبز وِگا* به رقص درآمدند

و دو چشم درشت صدفی

خیره

تا اعماق سیاه جهان فرو رفت

تا عشق نخستین زندگی اش را

در پیکر آدمی به تجربه نشیند.

 

آه، فدریکوی هراسان از سقوط بر پلکان خانه ات

چه بی باکانه

تا به ماه و ستاره گان

پرواز می کردی!

 ناصر فرداد، پنجم ژوئن ۲۰۱۶، دهکدۀ فوئنته واکه رُس، محل تولد لورکا

 

*خنیل و دارو نامهای دو رود معروف در غرناطۀ اسپانیا هستند.

*وِگا دشت حاصلخیزی که محل تولد لورکا، فوئنته واکه رُس در آن واقع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here