بیانیه ی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید بر علیه برهم زدن مراسم یادبود احمدشاملو در ایران

0
8

 

 

جمهوری تبهکار اسلامی

 همچنان از نام احمد شاملو در هراس است

یورش به مراسم هژدهمین سالگرد احمد شاملو، شاعر ماندگاریاد و مردمیِ جامعه ما، تداوم سیاست سرکوب و سانسوری ست که جمهوری اسلامی از ابتدای تولد بدخیمش در خود داشته و آن را گسترش داده است.
سه‌‌شنبه دوم مرداد، به فراخوان کانون نویسندگان ایران، برای بزرگداشت همزمانِ خاطره رویداد ۳۰ تیر و یادبود احمد شاملو در هژدهمین سالگرد درگذشت او، نیروی سرکوب رژیم نیز بسیج شد و همچون سالهای پیش درهای گورستان را بست و از ورود مردم بر مزار این شاعر مردمی جلوگیری کرد. ماموران سرکوب، حتی در مقابل تصمیم دبیران کانون به اجرای مراسم در خیابان همجوار گورستان، به مراسم آنان هجوم آوردند و علی کاکاوندعضو هیئت دبیران و روزبه سوهانی یکی دیگر از اعضای کانون را با ایراد ضرب و جرح دستگیر و با خود به داخل گورستان و به میان نیروهای مسلح کشیدند.

در این هجوم کسانی که با تلفن موبایل خود فیلم میگرفتند و کسانی که پوسترهای مراسم را بر سر دست داشتند، از ضرب و جرح بی نصیب نماندند و تلفنها را از آنها گرفتند و پوسترها را پاره کردند. جوانانی را نیز که در مقابل این هجوم مقاومت کردند گرفتند و کشان کشان با خود بردند و در مقابل صدای همگانی که به این وحشیگری اعتراض داشت، مردم را مجبور به رفتن به درون پارک مجاور گورستان کردند.

در این مراسم، بنا به امکان مشاهده، ۴ یا ۵ نفر بازداشت شدند و تلاش هیئت دبیران کانون که تا مدتی پس از پراکنده شدن مردم از محوطه ادامه داشت نتیجه نداد و طبق اطلاع بعدی بازداشت شدگان به زندان رجائی شهر برده شدند.

حضور لشکری از ماموران مسلح سرکوب و انواع ماشین های دربسته برای دستگیری مردم در محوطه گورستان، نشانه هراس روز افزون رژیم  از هر گردهمائی مردمی و هرگونه مراسم بزرگداشت و یادبود کسانی همچون احمد شاملو شاعر بزرگ و گرانقدر جامعه ما و همه آنانی ست که در برابر بیداد و جنایتهای این رژیم ارتجاعی و ضدمردمی ایستاده اند و میایستند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبیعد، در همبستگی با کانون نویسندگان ایران، در پشتیبانی از حقوق شهروندان جامعه، و در راستای منشور خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان ایستادگی میکنند و وجدان همگانی را به پشتیبانی از حقوق مردم برای زندگی در آرامش و بدون سرکوب و سانسور مورد خطاب قرار میدهند.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here