خبر

0
8

خــــبـــــــــــر
————————–
احضار دو عضو هیئت دبیران کانون
دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران به دادسرای اوین احضار شدند. کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) طبق احضاریه‌های جداگانه‌ای که دریافت کرده‌اند باید تا سه روز دیگر در دادسرای اوین حاضر شوند.
در روزهای آغازین اردیبهشت ۱۳۹۴ ماموران اطلاعات خانه‌ی بکتاش آبتین را که آن زمان عضو هیئت دبیران کانون بود ، تفتیش و او را برای بازجویی احضار کردند. یک هفته بعد همین برنامه در مورد رضا خندان تکرار شد. احضاریه‌ها را دادسرای فرهنگ و رسانه صادر کرده و شاکی پرونده وزارت اطلاعات بود. خرداد همان سال کیوان باژن نیز تلفنی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. آنها بارها در زمان‌های مختلف احضار و در باره‌ی فعالیتشان در کانون نویسندگان ایران بازجویی شدند. در سه سال گذشته این پرونده‌ها باز بوده است.
روز چهارم مرداد طی برگه‌های جداگانه به رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن ابلاغ شد که به دادسرای واقع در زندان اوین مراجعه کنند.

Bild könnte enthalten: 1 Person, Bart und Nahaufnahme
Bild könnte enthalten: 1 Person, Bart

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here