خبر ———– دو عضو هیئت دبیران کانون تفهیم اتهام شدند

0
11

خبر
———————-
دو عضو هیئت دبیران کانون تفهیم اتهام شدند
روز سه شنبه نهم مرداد رضا خندان (مهابادی ) و کیوان باژن دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر شدند. آنها روز پنج شنبه چهارم مرداد در ابلاغیه های جداگانه به این دادسرا احضار شده بودند.
موضوع احضار به پرونده ای مربوط بود که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن گشوده بود. در این پرونده آنها به “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار نشریه غیر قانونی” متهم شدند و به همین سبب بارها پیرامون فعالیت شان در کانون و انتشار نشریه “اندیشه آزاد” که خبرنامه داخلی کانون است، مورد بازجویی قرار گرفتند.
دلیل عدم حضور بکتاش آبتین در جلسه بازپرسی روز سه شنبه نرسیدن برگه احضاریه به ایشان بود.
کیوان باژن و رضا خندان پس از حضور در شعبه هفتم ابتدا در رابطه با کتاب “پنجاه سال کانون نوبسندگان ایران” که اثری پژوهشی و از متون داخلی کانون است بازجویی شدند. چند هفته پیش ماموران وزارت اطلاعات تمام نسخه های
این کتاب چهار جلدی( سی دوره) را توقیف کردند. پس از این بازجویی اتهام “تبلیغ علیه نظام” به رضا خندان و کیوان باژن منتسب شد.
بازپرس پرونده برای هر دو قرار کفالت صادر کرد.
قرار تامین شد و آنها تا تشکیل دادگاه آزاد هستند.
بکتاش آبتین نیز در یکی از روزهای هفته آینده باید در دادسرای اوین حاضر شود

Bild könnte enthalten: 1 Person, Bart

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here