کنسرت جاز شعر تازه یی از ناصر فرداد

0
30

کنسرت جاز 

 

در میانۀ هیاهو

و جنجال نواهای کوتاه و بریده،

ساکسیفون های عظیم و ترومپت ها

با سکته ها، ضرب ها و ضد ضرب ها،

در فضایی دم کرده

دود غلیظ توتون

بوی تند الکل

ریتم پر شتاب زنان سرخ پوش

و مردانی عرق ریز

با شیطان هایی شاخ دار بر بازنواشان،

سه نفر به گرد میزی خلوت کرده اند و ودکا می نوشند؛

 مردی سیاه پوش، اسکلتی تمام قد و ماری سحر انگیز

که با فلوت جادویی خود

بر جمجمۀ مرد سیاه پوش می نوازد

و رقصی ترانه خوان

به بند بند جان اسکلت در افکنده است.

 

ناصر فرداد

بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۸

شهر بال سوئیس، کنسرت جاز

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here