سرخ باد/ شعری از حسن حسام

0
16

سرخ باد

           برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش

 

حسن حسام

 

پرچم ها

مُشت ها

و حنجره ها ی زخمی :

نان

کار

آزادی

اداره شورایی

*

افق را بنگر!

سرخ باد می وزد

دریا توفانیست ،

اسماعیل !

بادبان ها را بکشیم

بادبان ها را بکشیم

دریا نوردان

بی شماره اند…

۲۷/۱۱/۲۰۱۸  پاریس

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here