شادباش کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۹

0
14

شــادبــــاش
———————————
تبریک به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۹
آغاز سال نو میلادی را به مردم سراسر جهان تبریک می‌گوییم و امیدواریم با کوشش جدی و پی‌گیر انسان‌های آزادی‌خواه سال نو شروعی برای تحقق جهانی نو باشد؛ جهانی آکنده از آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا, عاری از سانسور و ستم، جنگ و جهل، و فقر و نابرابری!

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here