آه… ای بادِ جنوب شعری از عیدی نعمتی

0
9

آه
ای باد جنوب
بر من بوز
تا تازه شوم
از شوری دریا و
بوی ماهی ها.
آه
ای باد جنوب 
ای لرزش برگ های کُنار
کودکی سیری ناپذیر
از خوردن خرما و رُطب
ای بوی بابونه و ریواس
میدان های گاز و نفت
ای ریمَلک های سرخ (۱)
دست های کودکی و خار
آه
ای باد جنوب
گرم از خیال تو
برف می روبم
از شانه های سال های تبعید
کی بر من می وزی .

(۱)- درختچه ای پُر خار با میوه ای سرخ رنگ از کُنار کوچکتر.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here