سِرِناد/ به احترام لویه دِ وگا /شعری از فدریکو گارسیا لورکا ترجمۀ ناصر فرداد

0
16

سِرِناد
به احترام لوپه دِ وگا
فدریکو گارسیا لورکا
ترجمه از ناصر فرداد
.

شب
تن خویش را به دیواره های خیس رود می ساید
و در سینه های لولیتا 
گُل – شاخه ها از عشق می میرند.

شاخه ها از عشق می میرند.

شبِ برهنه می خواند 
از فراز پل های شکوفان.
لولیتا می شوید پیکرش را
با شوراب و روغن سُنبل.

گُل- شاخه ها از عشق می میرند.

شبِ نقره فام، شبِ عنبرین
بر بام ها می درخشد.
نقرۀ جوی ها و آینه ها
رازیانۀ ران های سپیدت.

گُل- شاخه ها از عشق می میرند.
.

سرِناد: نوعی ترانه و آواز عاشقانه که هنگام شب در بیرون خانۀ محبوبی جهت اظهار عشق و علاقۀ قلبی خوانده شود. تعریف از فرهنگ معین.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here