در اندوه خاموشی شهروز رشید بیانیه کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در «تبعید»

0
13

در اندوه خاموشی شهروز رشید

شهروز گرامی ، هموند نازنین ما

خاموشی ناگهانی تو داغدارمان کرده ، جایت میان ما وهمه ی یارانت خالی است.

تو خاموشی گرفتی ، اما صدای شاعرانه ات در ستایش آزادی ، زیبایی ، دادگری و انسان و عشق بی گمان طنین پر طپشش را همچنان خواهد داشت.

تو هم آوازی با همه ی آنانی که بیداد ، سانسور، و سرکوب را بر نمی تابند. پس تو در مایی ، با مایی ، با فردایی شاعر شعر زندگی ! شاعر آزادی و برابری!

یاران و  گرامیان

شهروز رشید هموند کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران «در تبعید»  در همین دوره به عنوان یکی از هیا ت دبیران انجمن قلم و دبیر بین المللی آن به اتفاق آرا برگزیده شده بود.

دریغا این همکاری و همراهی دیری نپایید و داس مرگ بر آن نشست.

ما با آذر گرامی و سایر نزدیکان شهروز و با همه ی یاران دور و نزدیک اش در این اندوه بزرگ همراهیم.

بدرود هموند نازنین

بدرود شهروز گرامی

به قول زنده یاد احمد شاملو

ما دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را

کانون نویسندگان ایران « در تبعید»

انجمن قلم ایران« درتبعید»

پانزدهم فوریه ۲۰۱۹  برلین و بیست و دوم فوریه در فرانکفورت

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here