بارانکی که سیل شد. پیام کانون نویسندگان ایران«در تبعید» و انجمن قلم ایران«در تبعید» به مناسبت جاری شدن سیل بنیان کن در کشور

0
19

 

 

 

پای تا سر شکمان تا شبشان شاد و آسان گذرد

زنی از دیده سرشک

 مردی از روی جبین

خونِ جبین می سترد

                    «نیما»

بارانکی که سیل شد

همانگونه که آگاهید سیلی ویرانگر بخش های بزرگی از میهنمان را در نوردیده و آسیب های جانی و مالی فراوانی بر جای نهاده است. روشن است  سهم بزرگی از وارد آمدن خسارت ها، نتیجه مستقیم سیاست های نابخرادانۀ چهل سالۀ رژیم نابهمنگام«جمهوری اسلامی» است که ایران را تا لبۀ پرتگاه نیستی برده و ارمغانی جز ویرانی، گرانی و نابودی زیست محیطی نداشته است .

هم میهنان! تا آنجا که در توان داریم به یاری آسیب دیدگان بشتابیم ، زیرا از این حکومت جهل و جنون چشم انتظاری نباید داشت ، اینان می کوشند که از این بلایی که حاصل بی تدبیری، سودجویی و چپاول داروندار مردم بوده است، بهره برداری تبلیغاتی برای ادامۀ حیات ننگین خود بکنند. «این پای تا سر شکمان» جز به  یغما بردن ثروت های این کشور به چیز دیگری نمی اندیشند. به دور از انتظار نیست که اینان  کم کاری و ندانم کاری  خود را به پای بدحجابی و بی توجهی به دین و امامان و معصیت و …دیگر خرافه های مذهبی بگذارند.

هم میهنان ما بار دیگر نشان دادند که در برابر حادثه های ناگهانی چنان همبستگی شایانی از خود بروز می دهند و چنان شکوهِ والایی از همیاری را به نمایش می گذارند که همه جهانیان را به شگفتی واداشته اند . نمونه های شیراز و گلستان و دیگر مناطق آسیب دیده نشانگر بزرگی و شکوهمندی این همبستکی و یاری رسانی آنان است.

کانون نویسندگان ایران درتبعید و انجمن قلم ایران در تبعید ، از همه مردم  و نهادهای مدنی و سازمانهای مربوطۀ جهانی می خواهد  که در این روزهای سخت و ناگوار و تلخ، دست یاری به سوی آسیب دیدگان این فاجعۀ بزرگ دراز کرده و از کمک های انسانی و بی دریغ خود کوتاهی نورزند، باشد که کاهی از کوه اندوه و رنج این هم میهنان بحران زده بکاهیم.

با آرزوی فروکش کردن سیل ناشی از باران و بازگشت آرامش به آسییب دیدگان با حس هم غمانی در جان باختن عزیزان آنان، ما نیزسوگواریم. 

کانون نویسندگان ایرن «در تبعید     انجمن قلم ایران «در تبعید»

۲۷٫۳٫۲۰۱۹ برابر۷ فروردین ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here