جلادِ خیرخواه شعری از حسن حسام

0
43

 

 

جلاد ِ خیر خواه ! (۱)
شعر : حسن حسام

پیش از آنکه آونگ شوی ، 
تنت را خیرات کن اعدامی !
دستت را بده 
گوشت را بده
چشمت را بده
پایت را بده
کلیه ، کبد و اندکی خونت را
ازبرای خدمت به خلق خدا
مغز و قلبت اما از آن قاضیست
در ضیافت قصاص مقدس
به حکم قاصم الجبارین
این جا؛ 
در سرزمین آیات 
و عدل الهی
زندگان اعدام می شوند
نه مردگان
طنابِ دار 
به دست و پا و چشم و کلیه
نیاز ندارد
گلوگاهت کافی است
بخشنده باش اعدامی
تا رستگار شوی 
در پناه شریعت 
به حکم قاضی

۰۷/۰۷/۲۰۱۹ پاریس

(۱) ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضائیه « اهدائ »اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص را پیش از اجرای حکم ، به مجر یان ابلاغ کرد!!!

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here