یاد از رفتگان کانون: سیمین بهبهانی

0
20

یــــاد
—————-
از رفتگان کانون: سیمین بهبهانی
۲۸ تیر نودودومین سالگرد تولد سیمین بهبهانی شاعر سرشناس است او عضو موثر کانون نویسندگان ایران و در چند دوره عضو هیذت دبیران آن بود. سیمین مخالف جدی سانسور و مدافع حقوق زنان بود. او در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ درگذشت. یادش گرامی!

آتش در زندان

آتش به زندان افتاد
ای داد از آن شب، ای داد !!
ابلیس می ‌زد فریاد:
های‌ ای نرون روحت شاد !!
صد نارون قیر اندود،
از دود پیچان می ‌شد
صد بیدبن خونالود
از شعله رقصان می ‌زاد
دیوانه آتش افروخت
وان خیل زندانی سوخت
خاکستر از آنان کو ؟
تا سوی ما آرد باد
سنگی نه و گوری نه
اوراق مستوری نه
نام و نشان از آنان
دیگر که دارد در یاد ؟
نه نه که آنان پاکند
روشنگر افلاکند
هر اختری از آنان
هرشب خبر خواهد داد
سخت است سخت اما من
دانم که فردا دشمن
پا تا به‌سر خواهد سوخت
در آتش این بیداد
ای مادران دستادست
شورنده صف باید بست
تا دل بترکد از دیو
فریاد ! با هم فریاد !

سیمین بهبهانی
پاییز ۱۳۶۷

Bild könnte enthalten: 1 Person

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here