در سوگ و یاد شاعر شاعران فدریکو گارسیا لورکا/ ناصر فرداد

0
22

 

 

زمین چه با شتاب به گرد نوزدهم آگوست می چرخد!
در سوگ و بزرگداشت شاعر شاعران، فدریکو گارسیا لورکا، در هشتاد و سومین سالروز قتل خائنانه اش،
باز هم اینجا، در غرناطه اش، “غرناطه خودش”، نزدیک “کاخ الحمرا یش”…
نوزدهم آگوست ۲۰۱۹

«به نام تو این مرگ خجسته است»

معلم کودکان در غرناطه فریاد کشید 
«لورکا مرد، فاشیست ها اعدامش کردند، شب، در نزدیکی رود فرات، بدنش را از هم جدا کردند، چشمانش را در آوردند.»
لورکا اکنون رازش را به سیمرغ می گوید:
«به نام تو این مرگ خجسته است»
….

عبدالوهاب البیاتی، شاعر عراقی (۱۹۲۶- ۱۹۹۹)
.
.

لورکا، چشمه ای در میدان شهر
سایه و مأمنی 
که کودکان فقر در آن می آرامند
لورکا ترانۀ کوچ 
لورکا قلبی مملو از نور

در شبی تابستانی که باد نمی وزید
گاردهای نفرت انگیز او را کشتند…
…..

اکنون او 
در نزدیکی خدای خشمگین خفته است
و از او طلب آمرزش کسانی را می کند
که آخرین فرزند خدا را کشته اند
…..
صلاح عبدالصبور، شاعر مصری (۱۹۸۱-۱۹۳۱)
.
.

ای رز خونین، 
از تو طلب بخشش می کنم. 
لورکای من، خورشید در دست توست
صلیبی غرق در شعلۀ شعر
زیباترین دلاوران به سمت تو می آیند،
مرد و زن
….

محمود درویش، شاعر فلسطینی (۱۹۴۱-۲۰۰۸)
.
.

جنایت در گرانادا رخ داد
ترجمه ناصر فرداد
.

او را دیدند
از میان سلاح ها
در امتداد خیابان
به سوی خاک سرد.

آنان فدریکو را کشتند
وقتی که نور بر آمد

جوخه مرگ نیز جرات نگاهش نبود
چشمانشان را بستند
به دعا برخاستند که
باد که خدا نیز نیامرزدت.

فدریکو بر خاک افتاد
خون بر پیشانی و
سرب در شکم.

این که جنایت در غرناطه رخ داد
باید بدانید
غرناطه بی نوا،
در غرناطه خودش.

آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی ۱۸۷۵- ۱۹۳۹

وداع با شعر

چرا که
خورشید شعله ای بود
نهفته در دلت
و شعر
جز پاره گدازه ای از آن
در آسمان شب نبود!

ناصر فرداد
غرناطه، نوزدهم آگوست ۲۰۱۹

Bild könnte enthalten: Nacht, Baum, Pflanze, Himmel und im Freien
Bild könnte enthalten: Himmel, Nacht und im Freien
Bild könnte enthalten: im Freien

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here