بیانیه ی انجمن قلم ایران در تبعید علیه احکام غیر انسانی حکومت اسلامی

0
13

بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید
حکم های غیرانسانی حکومت اسلامی بر علیه روزنامه نگاران و فعالان کارگری را محکوم می کنیم!

در ماه های اخیر، دادگاه های حکومت اسلامی، بسیارانی از فعالان جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، کنشگران محیط زیست و… را به زندان های طولانی، شلاق و تبعید و یا وثیقه های بسیار سنگین محکوم کرده اند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی خانواده های فعالین سیاسی و عقیدتی را نیز تهدید و تحت فشار قرار می دهد.
سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، سپیده قلیان خبرنگار جوان مدافع کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی نماینده جوان و جسور کارگران این شرکت، محمد خنیفر یکی از کارگران هفت تپه، و هم چنین دست اندرکاران نشریه گام ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فر، امیر امیرقلی و عسل محمدی که خبرهای مبارزه و اعتصاب کارگران گروه فولاد اهواز و شرکت هفت تپه را انتشار می دادند روی هم با حکم های غیرانسانی و عصر حجری، به بیش از صد سال زندان محکوم کردند.
قاضی مقیسه، این چهره کریه حکومت اسلامی به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ نشریه گام ۱۸ سال و به سپیده قلیان، ۱۹ سال و نیم حکم زندان داده است.
اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را مجموعا به بیست سال زندان محکوم کردند. پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته‌ و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شدند. می توان به احضار۴۱ تن از فعالان سازمانگر فولاد اهوار نیز اشاره کرد!
در حالی که بحران های بسیاری دامنگیر جامعه ایران است و بیکاری و فقر و گرانی نیز غوغا می کند حکومت جهل و جنون حاکم بر ایران، همه ارگان های سرکوب خود به ویژه دستگاه قضایی – امنیتی اش را به کار گرفته است تا فعالان جنبش های اجتماعی و مدنی را تهدید، دستگیر و زندانی کند و با آفریدن فضای وحشت بار بیش از پیش، مانع خیزش های مردمی شود. با این همه فشار و سرکوب، جامعه ایران نه تنها مرعوب نشده، بلکه مردم آزاده در برابر این سرکوب ها، هم چنان با اراده ای محکم ایستاده و تلاش مذبوحانه حکومت را نقش بر آب خواهد کرد.
انجمن قلم ایران در تبعید، در چارچوب منشور و هدف های خود در دفاع از آزادی های بی حد و حصر و استثنا آزادی بیان و اندیشه، این حکم های سنگین و غیرانسانی و عصر حجری علیه روزنامه نگاران مدافع کارگران شرکت هفت تپه را به شدت محکوم می کند؛ با تمام توان و امکانات خود از مبارزه بر حق و عادلانه کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، کنشگران محیط زیست، آزادی زبان های مادری و هم چنین اقلیت های مذهبی دفاع می کند.
انجمن قلم ایران در تبعید، از همه نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جوی داخل ایران و جهان، می خواهد که با صدای بلند خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو همه حکم های ظالمانه از جمله علیه سه هموند کانون نویسندگان ایران شوند!
انجمن قلم ایران در تبعید
نهم سپتامبر ۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here