قرن۲۱ (متامرفز) /ناصر فرداد

0
28

قرن ۲۱

(متامرفز)

تقدیم به همۀ دختران و پسران شجاع و عاشق، دختران دریا، پسران آفتاب، قربانیان جنون سرمایه و قدرت. تقدیم به همۀ نو اندیشانی که برای جهانی آزاد از هر گونه ستم، از جانهای زیبای خود مایه می گذارند.

 

نعش کشان

کودکان مرده را

از سیاره ای به سیارۀ دیگر می کشاندند

و در هر کهکشان، گلّه های جنون

پایکوبان

به سوی مقصد نامعلوم

روان بودند.

 

پرندگانی عظیم و تاریک

آسمان  را

بی روزنه ای، یکدست فرو پوشانده بودند

و قهرمانان

احشاء قربانیان را

هبۀ بارگاه لاشخوران می کردند.

 

شکم آماسیدۀ اقیانوسها

از لاشه و مف حامله بود

و مادرانِ مشتاق

تولد شیطان را

انتظار می کشیدند.

 جهان در خود فرو رفت!

……

جهان در خود فرو رفت

و در لحظه ای که به سال صفر می مانست

گدازه ای از جایی شعله کشید

خطی از آتش  آبهای سیاه را درید

و انسان، حیرت زده

شکفتن  پری مرده  را

نظاره کرد.

 

ناصر فرداد

۲۰۱۵

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here