اطلاعیۀ انجمن قلم ایران«درتبعید»و کانون نویسندگان ایران «درتبعید» در پیوند با جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران

0
94

 

 

هم میهنان قهرمان و آزادیخواهان جهان!

ملّت بزرگ ایران این روزها در شرایط ویژه ای قرار دارد. خروش مردم اعماق، لگدمال شدگان، رنجدیدگان و بسیارانی دیگر از جان به لب آمدگانِ خواهان آزادی و کرامت انسانی، در شهرهای مختلف به پا خاسته اند و خواهان برچیدن حکومت واپسگرای جهل و جنون و جنایت اسلامی شده اند. رژیم، ناتوان از برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای جامعه در سراشیبی سقوط و فروپاشی قراردارد و ناتوانی اش را با سرکوب تمام عیار، در برابر مردم به نمایش گذاشته است. رژیم، راه های ارتباطی و اطلاع رسانی را بسته است تا بتواند با وحشیکری و سبیعت ذاتی اش، آتش خشمِ این برآمد همگانی را مهار کند. جمهوری اسلامی، با استفاده ازهمۀ امکان های سرکوبش، به روی مردم بی دفاع و جان به لب آمده آتش گشوده است و در این میان سکوت همۀ محفل های ریز و درشت رسمی و نیمه رسمی جهانی و سازمان هایی از اینگونه را شاهدیم.

انجمن قلم ایران «در تبعید»  و کانون نویسندگان ایران «در تبعید» در این هنگامۀ خطیر و ویژه، وظیفۀ خود می دانند که همگام و همراهِ  مردمان میهنمان، با همۀ توان در خدمت آنان باشند و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نورزند.

انجمن قلم ایران «در تبعید» و کانون نویسندگان ایران«در تبعید» بنا به منشور خود؛ یعنی دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان بی حد وحصر و استثناء، از همۀ نهادی فرهنگی و انجمن قلم جهانی، سایر انجمن های قلم کشورهای مختلف و نیز، از همۀ روشنفکران و آنانی که دل در گرو آزادی و کرامت های انسانی دارند، می خواهند که دراین راه با ما همراه شوند و  دولت های خود را تحت فشار قرار داده، تا از سکوت مرگبارشان در این مورد دست بردارند.

ما دست یاری به سوی همه دراز می کنیم و مصرانه خواهان آنیم؛ دراین  شرایط  بس دردناک و خونباری که رژیم نا به هنگامِ جهل و جنون و جنایت در میهنمان، جوی خون به راه انداخته و مردم به تنگ آمده از ستم را «اشرار» می خواند، همسو و همگام به پشتیبانی از خیزش آزادیخواهی و حق طلبانۀ مردم اسیردر چنگالِ این حکومت چهل سالۀ اسلامی، برخیزیم.

امروز اگر از حق مسلم آزادی بیان و گردش بدون سانسوراطلاعات، پیگیرانه دفاع نکنیم و ازجنبش دادخواهی مردم رنج کشیده و بلازدۀ ایران که جز زیستن در شرایط بهتر و شایسته انسانی نمی خواهند، دفاع نکنیم شاید که فردا بسا دیر باشد.

انجمن قلم ایران «در تبعید»- کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

۲۱٫۱۱٫۲۰۱۹ برابر۳۰آبان ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here