اسد رخساریان: جلاد ما در مدار کجتاب حوصله اش

0
13

 

جلّادِ ما

در مدارِ کجتابِ حوصله اش

 

اسد رخسریان

 

 

جلّادِ ما، حالا

کودکانه ترین بازی هاش را درمی آورد

امروز هم بازیگوشانه او

از روی چندین جنازه پریده و

آنقدر با خداوندگارش

راز و نیاز کرده است

که در مدارِ کجتابِ حوصله اش

مگس هم پر نمی زند!

 

جلّادِ ما را نباید دستِ کم گرفت

خاصه در نواختنِ تنها سازی که دارد

و تنها آهنگی که می داند

که با شور و غوغای آن

دشمنان نامرئیش را سخت بترساند

و دوستان ماموتیش را برقصاند،

امّا بدا به حالِ آنکه رقصیدن نتواند!

و دلِ از برگِ گل نازکترِ این قائدِ اعظم را

برنجاند!

 

جلّادِ ما را

وضو ساختن با خون

خونِ عاشقان

خونِ آزادگان به وجد آرد

و چنین استی

که این یگانه سلسله-جنبانِ جبّاریّتِ جاری

خون را به آب ترجیح می دهد

و نمازش را وقتی می خواند

که بر جنازۀ زیباترین آیندگانِ آفتاب به دوش

نظری خدایگانه می اندازد!

 

امّا صدایی، نه

صداهایی که چون رنگین کمان

افلاک را می پیمایند

از اعماق می آید:

و در سرتاسر این فلاتِ سوخته

هم از نوزایی خبر می دهد

هم از نوزادی که هیچ جلّادی را نمی­بخشد

و به دستِ فراموشی اش هم نمی سپُرد!

 

سی آبان ١٣٩٨

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here