خبر…..نجف دریابندری نویسنده و مترجم برجسته در نود و یک سالگی زندگی را بدرود گفت

0
5

خبر……….

نجف دریابندری، نویسنده و مترجم ایرانی درگذشت

نجف دریابندری سال ۱۳۰۸ در آبادان در جنوب ایران زاده شد و در نودسالگی در تهران زندگی را بدرود گفت. او با ترجمه های روان و منحصر به فردش با نثری ویژه از ترجمۀ وداع با اسلحه آغاز کرد و ترجمه هایی به یادگار ماندنی از خود به یادگار گذاشت. نام و یادش مانا باد!  

ترجمه ها
۱۳۳۳
وداع با اسلحه، ارنست همینگ وی، تهران صفی علیشاه.

۱۳۴۰
بیگانه ای در دهکده، مارک تواین، کیهان.
تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل، تهران ….

۱۳۴۱
تاریخ سینما، نایت آرتور، امیرکبیر، فرانکلین.

۱۳۴۹
عرفان و منطق، برتراند راسل، کتابهای جیبی – فرانکلین
قضیه رابرت اپنهایمر، تهران، خوارزمی.

۱۳۵۰
یک گل سرخ برای امیلی، ویلیام فاکنر، پیام.

۱۳۵۱
معنی هنر، هربرت رید، کتابهای جیبی – فرانکلین.
چنین کنند بزرگان، ویلیام جیکوب کاپی، پیام.

۱۳۵۵
آنتیگونه، سوفوکلس، آگاه.

۱۳۵۶
چه روزهای خوشی، ساموئل بکت، کتابهای جیبی – فرانکلین.
در انتظار گودو، دست آخر، ساموئل بکت، کتابهای جیبی.

۱۳۶۱
متفکران روس، آیزیا برلین، خوارزمی.
رگتایم، ادگار لورنس دکتروف، خوارزمی.
قدرت، برتراند راسل، خوارزمی

۱۳۶۲
افسانه دولت، ارنست کاسیرر، خوارزمی.

۱۳۶۳
پیر مرد و دریا، ارنست همینگ وی، خوارزمی.

۱۳۶۶
هکل بری فین، مارک تواین، خوارزمی.

۱۳۷۱
گور به گور، ویلیام فاکنر، نشر چشمه.
تاریخ روسیه شوروی، انقلاب بلشویکی، ادوارد هلت، نشر زنده رود.

۱۳۷۲
فلسفه روشن اندیشی، ارنست کاسیرر، خوارزمی.

۱۳۷۵
بازمانده روز، ایشی گورو کازوئو. کارنامه.

۱۳۷۷
بیلی باتگیت، ادگار لورنس دکتروف، طرح نو.

۱۳۷۸
پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران، کارنامه.

۱۳۸۳
کلی ها، هیلاری استنیلند، کارنامه.

تالیفات
۱۳۴۹
در عین حال، نجف دریابندری، پیام.

۱۳۶۳
به عبارت دیگر، نجف دریابندری، مجموعه مقالات، پیک.

۱۳۶۶
درد بی خویشتنی، نجف دریابندری، بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، نشر پرواز.

۱۳۷۶
یک گفتگو، گفتگوی ناصر حریری با نجف دریابندری، کارنامه.

۱۳۷۹
کتاب مستطاب آشپزی، نجف دریابندری، فهیمه راستکار،همسر زنده یاد ایشان کارنامه.

۱۳۸۰
افسانه اسطوره، نجف دریابندری،  کارنامه

انجمن قلم ایران«در تبعید» درگذشت نجف دریابندری را به جامعۀ ادبی ایران تسلیت می گوید

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here