زیبا کرباسی: گشتی دوستانه با ملیحه تیره گل

0
64
زیبا کرباسی Ziba Karbassi

 

 

این نوشته را دو سال پیش به خواست دوست عزیزی برای قدردانی از ملیحه تیره گل عزیزم آماده کرده بودم امروز بعد از شنیدن درگذشت او در میان نامه هایم آن را یافتم ملیحه تیره گل گلی بی همتا در باغ ادب تبعید سرزمین ما بود زنی شجاع با جانی شوریده از عشق به شعر و جهان کلمه سوگ خویش را از رفتن تلخش اعلام می کنم یادش را گرامی می دارم هم غمانی ام با عزیزان او و دوستان و شاعران خوب سرزمین مان با عشق زیباهو
گشتی دوستانه با ملیحه تیره گل

زیبا کرباسی

و عشق که پیشه اش خیانت بود
آن باریکه ی بی رحم
دستانش نور نمک
لب هایش خون
شهد و عنبر
بلیندا کوک

ملیحه تیره گل را از پس خواندن <و کوه جواب می دهد> شناخته بودم با فاصله ی زمانی ی بیش از دو دهه
زنی که عشقش به شعر و کلمه کافی ست تا سرنوشتی تازه بیافریند
ساختار فکری ی او بی زمان است
از آن گونه شیوایی و شیوه ی اندیشه ای برخوردار که کهنگی نمی داند
شاید راز موفقیت او برای جلب عاشقان جدی ی شعر همین یک مورد باشد به زبانی بهتر او پژوهشگری اندیشمند است که بینشی مدرن و امروزی دارد
بعد ها من بارها در متن هایی که از وی خواندم به این نتیجه رسیدم
هر چند با نوع واژه چینی ی نوشتار او که نشان از شیوه ای خاص و کهن دارد همیشه مشکل جدی داشته ام که دلیل آن می تواند کم تجربگی ام از خوانش با دوام متون کهن باشد
چرا که سواد من از متن های بس دور تنها به شکل جسته گریخته بوده است که باید در فرصت های ممکن آینده بتوانم به خوانش هایی چندباره امکان دهم
و اما شهامت و شخصیت او در کردار در وفایش به شعر و شاعر نام او را کنار نوادر تاریخی ی سرزمین مان رقم خواهد زد
این باور قلبی ی من است
چرا که در سخت ترین شرایط زیستی ام در پاریس که به اتاقی کوچک محدود می شد
زمانی که همسری برگزیدم و زندگی ی تازه آغاز کردم
کادوی نزدیک ترین دوستان شاعرم همدستی با دشمنان شعر بود
رایزنی و راهزنی بود و
حاصل آن فحش فشار تهمت افترا و سر آخر جدایی
او ناگهان ویژه نامه ای در سایت ادبی ی خویش به نام غرفه ی آخر در کالیفرنیا برای من تهیه کرد
http://www.mtirehgol.com/archive/frarchive.htm

و با این عمل شجاعانه ی خود در برابر ظلم رجاله ها و دست سازان حکومتی که کاری جز دور قاب چینی و همه چیز فروشی ندارند ایستاد و
مرا به ادامه ی شعر و زندگی دلگرم کرد
اما رابطه ی او با متن هر متنی از جمله شعر عاشقانه ست
او می داند برای گرفتن ارتباط جدی با یک آفرینش باید شیوه ی عشق بازی با آن را بداند
شیوه ی آمیزش با تک تک سلول های مکتوب را و سپس راه دادن به جوشش طبیعی ی واژه ها
او تفاوت بین فکر طبیعی با فکر القا شده را می شناسد
تفاوت متنی خودجوش و ماندگار با جوشانده های یک بار مصرف خنک
وجود نازنین او را گرامی می دارم و برایش طول عمر پویایی و کاوش هایی بسیارتر در سرزمین شعر آرزومندم

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die sitzen und im Freien

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here