از شماها چه کسی بیدار است؟/امیر کارگر

0
9

از شماها چه کسی بیدار است؟
هیچکس آن دگری را تماشا نکند
با توأم
دوست ، رفیق ، ای برادر ، خواهر !
از شماها چه کسی بیدار است؟

صحبت از تشنگی ِ جنگلی از گلها است
گر که باران نیستیم
لااقل قطرۀ شبنم باشیم

صبحت از کشتن انسانها است
گر که در صف نیستیم
می توانیم پیام آور انسان باشیم

صحبت از خامـُشی وجدان است
همه چیز در کار است،
تا من و تو
بی تفاوت، بی هدف، بی مقدار
همچو حیوان باشیم

از شماها چه کسی بیدار است؟
چه کسی هشیار است ؟
قرن بی شرمی زشتیها است
قرن تبدیل هیاهو به سکوت
قرن رایج شدن خفت و خواری و دروغ

از تو، از من، از ما
هر کسی بیدار است،
باید اثبات کند انسان است !

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here