ما مردمیم! شعری از حسن حسام

0
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما مردمیم !

                 حسن حسام

 

 

آنجا که نان و آزادی

کبوتری ست سربریده ،

سایه ی تو جان می گیرد

غرقه در خون

سینه ،

        زخمی

گلوله  ،

          در گردن

پا ،

      آش و لاش

می آیی

            می نشینی

                            کنار سفره ی خالی

دست فرو می بری درسینه

و قلب پُرتـپشِ خونین

می نهی میان ِدیس ِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قا بلی ندارد

همین را دارم

ببخشید !

 

از کابوسی چنین قهّار

به آیینه پناه می بریم

تا خود را بیابیم

تنها

    اما

چهره ی خونین تو پیداست

با لبخندی تلخ،

نگاهی مات؛

خیره به گوشه ای !

 

سمتِ نگا هت را پی می گیریم

شگفتا !

باز هم به تو می رسیم !

در قابی نشسته ای

آراسته به روبانی سیاه

با لبخندی تلخ

و نگاهی مات.

 

از نگاهِ مات تو

که در قابِ عکس زندانی ست ،

می رسیم به خیابان

آنجا ؛

غریبغوغایی ست

در تلاطم فریاد بی صدایان !

خون ، شَتک زده

بر دیوارِ شهر ها

جنوب شهر،

                  غرقه ی در خون

حلبی آباد،

                غرقه ی درخون

تمشیت گاه؛

                  غرقه ی درخون

اِوین،

       غرقه ی در خون

فشافویه،

              غرقه ی در خون

قزل حصار،

                غرقه ی در خون

نیزارهای ماهشهر،

                            غرقه ی در خون

از شمال تا جنوب ،

از  مشرق تا مغربِ این خاکِ گربه سان

خون

       جنون

خون

       جنون

خون

       خون

             خون

                   خون …..

و صف صف ،

چوبه های دار

سرشار از سربه ­دار!

 

یکی نیستی

              دوتا نیستی

                            صدتا نیستی

هزار هزاری ؟

نه!  نه!

بی شماری

در غرقاب ِ خون و جنون

شنا می کنی

 سینه ،  

           زخمی

گلوله ،

          در گردن

پا ،

    آش و لاش

می آیی

          می نشینی

                       کنار سفره ی خالی

دست  فرو می بری در سینه

و قلبِ پُرتَپش ِخونین

می نهی میان ِدیسِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قابلی ندارد

همین را دارم

ببخشید ……

 

ما

     اما

         مردمیم

                     مردمانیم

زانو نمی زنیم

و باز ،

تو را می زاییم !

 یک نفس

             هزارهزار…

۱۵/۱۱/۲۰۲۰

    پاریس

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here