کانون نویسندگان ایران: خبر…. انتشار«بیان آزاد» شماره‌ی ۸ به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت فریبرز رئیس‌دانا، شماره‌ی ۸ «بیان آزاد» به این یار دیرین کانون اختصاص یافته است.

0
7

 

 

خبر
انتشار«بیان آزاد» شماره‌ی ۸
«بیان آزاد» عنوان نشریه‌ی الکترونیکی کانون نویسندگان ایران است. به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت فریبرز رئیس‌دانا، شماره‌ی ۸ «بیان آزاد» به این یار دیرین کانون اختصاص یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here