بهمن دیگری در راه است!/شادی سابُجی

0
21

تقدیم به بهمن فرزانه

بهمن

تنها و خاموش

بهمن ماه

شعله اش را کشید در خاک

تا آن جا

“حریق در باغ زیتون” را “خاکستر” کند

بهمن شاید آن جا

بیش از صد سال تنهایی فرزانه وارش را

با خاک قسمت کند

شاید شب ها با مارکز پچ پچ کند

و با دلدا دنبال “چشم های سیمونه”بگردند

آری بهمن،”راه خطا” را

“توسری خور” را

ما چشیده ایم از 22بهمن ماه

آری بهمن! “عشق‌های بدون عشق”

همین سیب های یخ زده ماست

که در 17 بهمن

سیبت را تنها گذاشت

آری بهمن!

از 22 بهمن تا 17 بهمن

برف های تلخی باریده است

آری بهمن! بهمن دیگری در راه است!

9 فوریه 2014-فرانسه

پانوشت شاعر:

“حریق در باغ زیتون”، “راه خطا” ،”خاکستر” اثرگراتزیا کوزیما دلدا، “صد سال تنهایی” اثر گابریل گارسیا مارکز، “عشق‌های بدون عشق” اثر پیر آندلو و “توسری خور” اثر گابریله دانونزیو  توسط بهمن فرزانه به فارسی ترجمه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here