برای کودکان فلسطینی ام-گیسو شاکری

0
30

Gissoo009

زیتون ها خشکیده اند

بر شاخه های بی برگ

 

کبوتران در آبی آسمان

پرپر شدند

و

چشم های بی گناه تو

که در آسمان بجای پرنده

خمپاره ای در پرواز یافت

ویرانی

ویرانی

ویرانی

 

تابلوی صلح !

کبوتری پرپر شده است

با شاخه ی خشکیده ی  زیتونی خونین

 

همه ی زنگ های جهان

از صدای غلطیدن

اشک تو

برخاک

چنان به صدا در می آیند

که افلاک از شرم

از گردش

می ماند

 

عدالت!

 

صدای فریادت

دیوارهای سکوت را می شکند

و انعکاس چشم اشکبارت

کهکشان ها را به زیر می کشد

و من این جا

از بی پناهیت

زبانم لال شده است

این همه سبعیت!

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here