به یاد فرهاد مجدآبادی، هنرمند تبعیدی سینما و تاتر

0
12

Farhad-Majdabadi-Sخسرو شهریاری- آن چه که جایگاه  هنرمند تبعیدی در  دوران ما را  برجسته  می کند نه تنها هنر که به کار گیری آن در هر شکل ممکن، به عنوان یک وسیله  برای مقاومت  و مبارزه  و آگاهی  در برابر حکومت پس افتاده و ارتجاعی و مستبد و آدم خواری است که بیش از سه دهه بر خانه ی ما حکومت می کند. هنرمندی که در سال های  تلخ تبعید، با حساسیت انسانی و درک این زمانه و نیازهایش، ارزش های انسانی را در تمام پست و بلند زندگی روزانه، پاس دارد و بار سنگین مقاومت و مبارزه  را خستگی ناپذیر به دوش بکشد و صدایی باشد در برابر خفقان ارتجاع مذهبی ولایت ملایان.

فرهاد مجد آبادی، از همین دست هنرمندان بود.  بی تردید جای فرهاد مجد آبادی خالی می ماند و یادش و کوشش هایش، انگیزه ی هنرمندانی است که در دل شان آتش مقاومت و تعهد را روشن نگه می  دارند.

فرهاد مجدآبادی! در دل ما همیشه زنده ای و یادت گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here