اطلاعیه انجمن قلم ایران «در تبعید» : سیمین بهبهانی درگذشت

0
17

armانجمن قلم ایران در تبعید با اندوه درگذشت سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده بزرگ را تسلیت می گوید.

سیمین بهبهانی به دنبال بیماری های ریوی و قلبی و پس از مدتی که پزشکان تلاش کردند او را به زندگی بازگردانند تاب سختی های این جهان را نیاورد و رفت.

سیمین شاعر، با آثاری چون سه تار شکسته، رستاخیز، کولی و نامه وعشق، شعر زمان ما و درباره هنر و ادبیات، درخشید و به عنوان شاعری که بیش از ۲۰ دفتر شعر از خود باقی گذاشت یکی از یاران هموارۀ کانون نویسندگان ایران به شمار آمد. وی مورد توجه انجمن های جهانی نیز بود و دو جایزه بین المللی را از آن خود کرد.

مبارزه سیمین بهبهانی در دهه های سخت سانسور و جنایت، وجه برجسته دیگری از حضور موثر او به شمار آمد.

انجمن قلم ایران در تبعید، درگذشت سیمین بهبهانی را به بازماندگان، دوستداران و اعضای کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوید.

انجمن قلم ایران در تبعید

19 آگوست 2014

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here