بادمجان می چید دور سینی خون/شادی سابُجی

0
9

shadi-peniran3الهام

برای مردی از جنسِ خون

روی سینی خون

بادمجان می چید

دانه به دانه

دور تا دور

بنفش در بنفش مثل جا زخم های لاله های پارک

اما

تو

صدای کبوترِ سینه شکافته ی امیر آباد

صدای رستم های بی سهراب شده

صدای سرب های سینه ی کارون

در خانه ات را

چطور نشنیدی؟؟ ….

چطور نشنیدی؟؟ ….

الهام ببین

بی ملیجک هم

دوک این چرخِ ریسیده شد

به چشمِ سوزن نشست

روز را به شب دوخت

اما

ناصرها می آیند و می روند

لکاته ایی به تو

در کوچه ی فردا

بلندتر می خندد

فصل دروی بادمجان تمام شد

بادمجان مچین

فرانسه -6 سپتامبر 2014

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here