بازتاب / شعر عباس سماکار

0
42

samakar-H

چه شکن ها به تن تصویر تو می افتد

و تکه تکه می شوی

و هر تکه باز در خود همان می شود

که ابتدا

در یک تکه بوده است

 

چه تکه ها در هر تکه نقره ات باز

تکه تکه می شود

و هر قطره می شکند تصویر ترا در آب

و نقره

چون غبار

سطح آب برکه را ریز ریز می کند

 

چه شکن ها

بر تنِ تصویر نقره فام تکه تکه شده ات می اندازد

هر قطرۀ باران بَر آبِ شب

 

شب

تصویر ماه کوبانی بر برکۀ آرام

و درخشش هزاران ستاره از تکه پاره های ماه

در بارشِ قطره های اشکِ تلخ چشمانِ این جهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here